Zima za oknem... Uczniowie klasy Ia rozpoczynając ferie zadbali o ptaki zimą.
Pamiętajcie o ptakach zimą!!!