Podsumowanie projektu „Mali czytelnicy” w klasie II a.

   Projekt prowadzony  przez  wychowawczynię klasy Bożenę Piekiełek i pedagoga Małgorzatę Komarnicką w klasie I ,miał  być przede wszystkim zachętą, by dzieci chętniej i częściej sięgały po książki. Stwarzał on też możliwość samodzielnego i świadomego korzystania z książki jako dobrego źródła informacji.

   Mamy nadzieję, że po realizacji projektu „Mały czytelnik” książka stała się wiernym przyjacielem dziecka.
    8 listopada  uczniowie  zaprezentowali  część nabytych umiejętności podczas spotkania z rodzicami. Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji przypominając w ten sposób, główne założenia projektu i  ciekawe chwile z naszych zajęć. Następnie dzieci przedstawiły scenkę  ,której przesłaniem była ważna rola  książki  w naszym życiu. Inscenizacja  „Rzepki”  i wyśmienite recytacje wierszy wzbudziły podziw widzów. Występy dzieci  rodzice nagrodzili gromkimi brawami i słodkim poczęstunkiem. 

„Świat jest wielki ,a po drodze tyle pytań.

Odpowiedzi poszukajcie w kartach książek. 

Książki mówią :nie zabłądzi ten, kto czyta.

\Książki mówią ,że ciekawscy żyją dłużej.”

Pamiętajmy o tym (-: