Wycieczka VII A i V B do Hydropolis i na jarmark bożonarodzeniowy