W dniu 4.10.2017 r. uczniowie klas gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku uczestniczyli w akcji ‘Stop narkotykom!’ koordynowanej przez psychologa P. Annę Włodarczyk. Akcja ta miała na celu zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży, uświadamianie zagrożeń, wzmacnianie asertywnych postaw, utrwalanie mody na życie bez nałogów. Program akcji obejmował warsztaty teatralne, dziennikarskie, tańca nowoczesnego, zumby, warsztaty malarskie, filcowania, fotograficzne, ceramiczne, artystyczne, warsztaty samoobrony, wokalne gospel. Dzięki uczestnictwu w danych warsztatach nasza młodzież miała możliwość rozwijania umiejętności społecznych, asertywności i nawiązywania prawidłowych relacji, których posiadanie jest bardzo istotne w profilaktyce sięgania po narkotyki.

opracowanie:
psycholog szkolny mgr Hanna Kosińska