Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor Szkoły

-Maciej Szymczyk

Zastępca dyrektora

-Anna Ogrodowiak

-Anna Bobowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

-R.Hadryś-Ia

-B.Strzałkowska-Ib

-M.Pecyna-Ic

-B.Piekiełek-IIa

-D.Kubas-IIb

-R.Zielińska-IIIa

-A.Buczek Zaremba-IIIb

-A.Domagała -IIIc

-D.Nowicka-IIId

-E.Strzelczyk-IIIe

-K.Pawlicka-IIIf

Nauczyciele języka polskiego

-A.Ogrodowiak

-D.Pientka

-B.Wiszniewska

-A.Bobowska

-G.Młynarczyk

-B.Gułowska Dybek

-A.Wandzioch

Nauczyciele języka niemieckiego

-L.Bajcarz

-M.Jung

-M.Kiliński

-A.Maruska

-E.Wydra

-A.Wandzioch

Nauczyciele języka angielskiego

-K.Słabosz

-T.Klich

-K.Mateusiak

-M.Wujcik

-G.Olejniczak

Nauczyciele historii

-M.Szymczyk

-B.Chochołowicz

-D.Małecka Skrzek

Nauczyciele przyrody

-J.Hoffmann

-M.Witkowska

-E.Marek

Nauczyciele biologii

-J.Hoffmann

-D.Malecka Skrzek

-P.Noculak

-I.Styrczewska

Nauczyciele chemii

-M.Witkowska

-H.Zapotoczna

Nauczyciel fizyki

-H.Zapotoczna

Nauczyciele techniki

-A.Lipińska

-A.Nowak

Nauczyciele matematyki

-E.SowaPodgorny

-D.Jeziorowska

-W.Kowalczyk

-A.Jurkowska

Nauczyciele informatyki

-J.Białas

-A.Lipińska

-A.Nowak

-P.Winiarski

-D.Styrczewski

Nauczyciele wychowania fizycznego

-A.Gałka

-M.Szymalska Patek

-K.Pośpiech

-M.Mazur

-M.Pilak

Nauczyciele świetlicy

-D.Dacko

-Z.Kowalska

-B.Sobol

-E.Górka

-K.Mazur

-M.Krzywoszyja

Nauczyciele religii

-B.Gułowska Dybek

-M.Kalinowska

-M.Jasińska Siwak

-D.Tokar

Nauczyciel logopeda

-D.Pientka

-Pedagog szkolny

-A.Zielińska

-A.Mazurek

Psycholog szkolny

-H.Kosińska

Nauczyciele bibliotekarze

-J.Łabędzka

-E.Marek

-Z.Kucharska

Nauczyciel plastyki

-M.Solisz

Nauczyciele muzyki

-A.Drozda

-J.Łabędzka