Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

  ubiega się o przyjęcie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

    przeczytaj więcej...

 
 

 

    PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU

 

    przeczytaj więcej...

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie - prezentacja

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

 

 

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU

NA ROK SZKOLNY 2013/2014