Dnia 29 września 2016r odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Pierwszy raz w wyborach uczestniczyli uczniowie klas IV. Cała społeczność dokonała wyboru swoich przedstawicieli i tak:

przewodniczącą szkoły została uczennica klasy VI B – AGNIESZKA NACULAK

a współpracować z nią będą:

ALEKSANDRA BIELSKA -KL VI C

KAMIL ŚLIWIŃSKI -KL. VI B

JULIA BUDEK - KL. VI B

HANNA OLEJNICZAK - KL. V B

DOMINIKA GRZEŚNIAK - KL. V A

POCZET SZTANDAROWY:

AGNIESZKA NOCULAK kl. VI B HANNA MATERNIAK kl. VI B

JULIA BUDEK kl. VI B JULIA SZYMAŁA kl. VI B

JAKUB JABŁOŃSKI kl. VI B SZYMON JUSZCZYSZYN kl. VI A


 


Opiekunem SU jest pani Anna Gałka.

 

 

 

 

2016/2017

 

 

 

2015/2016

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

2013/2014

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIÓW

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 

 

    Rzecznik Praw Ucznia: