Wyprawka szkolna w roku szkolnym  2015/2016.

 

 
   

Załącznik A,   pdf A                    Załącznik B    pdf B

 
   

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA:

 

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

PRZYRODA

HISTORIA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NIEMIECKI

TECHNIKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

MUZYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

GIMNASTYKA KOREKCYJNA