Szkolny  zestaw  programów   nauczania 

w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  nr 2

im. Janusza Korczaka  w  Kluczborku 

rok  szkolny  2012/2013

 

I  etap  edukacyjny Kl.  I  -  III

 

 

 

Kl. I a

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej - 

Autorzy : Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska,

               Anna Jasiocha, Wiesław Went,  Wyd. WSiP

J. angielski  - Program nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

                        Mariola Bogucka, Wydawnictwo Pearson        

Religia – program nauczania religii  w klasach I  na podstawie podręcznika „ Odkrywamy ślady Boga w Świecie”, Red. Ks. K. Matysek

Kl. I b

Program  nauczania  dla I etapu  - edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę”

Autorzy : dr B. Bieleń,  dr  J. Janicka-Panek, dr H. Małkowska-Żegadło

Wyd. Nowa Era

J. angielski  - Program nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

                        Mariola Bogucka, Wydawnictwo Pearson        

Religia – program nauczania religii  w klasach I  na podstawie podręcznika „ Odkrywamy   ślady Boga w Świecie”, Red. Ks. K. Matysek

Kl. I c 

Program  nauczania  dla I etapu  - edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę”

Autorzy : dr B. Bieleń,  dr  J. Janicka-Panek, dr H. Małkowska-Żegadło

Wyd. Nowa Era

J. angielski  - Program nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

                        Mariola Bogucka, Wydawnictwo Pearson        

Religia – program nauczania religii  w klasach I  na podstawie podręcznika „ Odkrywamy  ślady Boga w Świecie,Red. Ks. K. Matysek

Kl. II a

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „ Nowe Już w szkole”

 Wydawnictwo  Nowa Era 

Religia – program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych I-III                

J. angielski  -  Program nauczania języka angielskiego w kształceniu                            zintegrowanym klas I – III szkoły podstawowej.

Kl. II b

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „ Nowe Już w szkole”

 Wydawnictwo  Nowa Era 

Religia – program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych I-III               

J. angielski  -  Program nauczania języka angielskiego w kształceniu                            zintegrowanym klas I – III szkoły podstawowej.

Kl. II c 

Program nauczania: „Edukacja z pasją „ – Od A do Z”

Wydawnictwo Didasko Warszawa – Antoni Juszkiewicz

J. angielski  -  Program nauczania języka angielskiego w kształceniu                             zintegrowanym klas I – III szkoły podstawowej.

Religia – program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych I-III

 

Kl. III a

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „ Szkoła na miarę”

 Wyd. Nowa Era

J. angielski  -  Program nauczania języka angielskiego dla kl. I –III  szkoły podstawowej. Wyd. Macmillan – Carol Reat, Ana Soberoń

 Religia – program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych I-III                

 

Kl. III b

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „ Szkoła na miarę”

 wyd. Nowa Era

J. angielski  - Program nauczania języka angielskiego w kształceniu                                                                   zintegrowanym klas I – III szkoły podstawowej, Wyd. Longman

 

Religia – program nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych I-III                

 

Kl. III c

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „ Szkoła na miarę”

 wyd.Nowa Era

J. angielski  -   Program nauczania języka angielskiego w kształceniu                                                        zintegrowanym klas I – III szkoły podstawowej.

                         Wyd. Longman

Religia – program nauczania religi rzymskokatolickiej w szkołach podstawowych I-III

 

 

 

 

 

 

 II  etap  edukacyjny, Kl.  IV  -  VI

 

Kl. IV a

Język  polski  -  Program nauczania jezyka polskiego w klasach 4-6 „Słowa z uśmiechem”

Autorzy : Ewa Horwath,   Anita Żegleń, wyd. WSiP          

 

Historia   -  Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej  „Wczoraj i dziś” , Tomasz Maćkowski,  wyd. Nowa Era

 

Matematyka  -  Program nauczania matematyki w szkole podstawowej „Matematyka z     kluczem” 

Autorzy : Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska wyd. WSiP

 

Muzyka-  Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej       

Autorzy: Monika Gromek,  Grażyna Kilbach,  Wyd. Nowa Era 

 

Plastyka – program nauczania ogólnego plastyki w  klasach  IV- VI szkoły podstawowej

        „Do dzieła ! ”  Autorzy :  Jadwiga Lukas,  Krystyna Onak,  Wyd. Nowa Era

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody w klasach IV – VI szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Autor :  Jolanta Golanko, wyd. Nowa Era

 

Technika   -  Program nauczania ogólnego z zajęc technicznych w kalsach IV – VI szkoły podstawowej  „Jak to działa ? „

Autorzy :  Lech Łabecki,  Marta Łabecka, Wyd. Nowa Era,  

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla  II etapu edukacji                            szkoły  podstawowej  Autor : Magdalena Witkowska,

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego w klasach  IV-VI szkoły podstawowej Autorzy :  M. Bogucka,  D. Łoś. Wyd. Pearson Longman

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap edukacyjny  Autor :  Ilona Wochnik-Kukawska, Wyd. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia -     Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

                 „Poznaję  Boga i w Niego wierzę” Autor:  red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo  Św. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka –  Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI szkoły podstawowej „Komputerowe opowieści”

Autorzy :  Marek Gulgowski,  Jarosław Lipski, wyd. Czarny Kruk 

 

 

 

Kl. IV b

 

Język  polski  -  Program nauczania jezyka polskiego w klasach 4-6 „Słowa z uśmiechem” Autorzy : Ewa Horwath,   Anita Żegleń, wyd. WSiP          

 

Historia   -  Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej  „Wczoraj i dziś” , Tomasz Maćkowski, wyd. Nowa Era

 

Matematyka  -  Program nauczania matematyki w szkole podstawowej „Matematyka z   kluczem” Autorzy : Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

wyd. WSiP

 

Muzyka-  Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej  Autorzy: Monika Gromek,  Grażyna Kilbach, Wyd. Nowa Era 

 

Plastyka – program nauczania ogólnego plastyki w  klasach  IV- VI szkoły podstawowej

                  „Do dzieła ! ” Autorzy :  Jadwiga Lukas,  Krystyna Onak,  Wyd. Nowa Era

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody w klasach IV – VI szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Autor :  Jolanta Golanko , wyd. Nowa Era

 

Technika   -  Program nauczania ogólnego z zajęc technicznych w kalsach IV – VI szkoły podstawowej  „Jak to działa ? „  Autorzy :  Lech Łabecki,  Marta Łabecka,     Wyd. Nowa Era,  

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla  II etapu edukacji                              szkoły  podstawowej  Autor : Magdalena Witkowska,

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego w klasach  IV-VI szkoły podstawowej Autorzy :  M. Bogucka,  D. Łoś., Wyd. Pearson Longman

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap edukacyjny  Autor :  Ilona Wochnik-Kukawska   Wyd. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia      Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

„Poznaję  Boga i w Niego wierzę” Autot:  red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo  Św. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka –  Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI szkoły podstawowej „Komputerowe opowieści” Autorzy :  Marek Gulgowski,  Jarosław Lipski,  wyd. Czarny Kruk 

 

Kl. IV c

 

Język  polski  -  Program nauczania jezyka polskiego w klasach 4-6 „Słowa z uśmiechem”

 

 Autorzy : Ewa Horwath,   Anita Żegleń, wyd. WSiP          

 

Historia   -  Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły   podstawowej  „Wczoraj i dziś” , Tomasz Maćkowski, wyd. Nowa Era

 

Matematyka  -  Program nauczania matematyki w szkole podstawowej „Matematyka z   kluczem”  Autorzy : Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

wyd. WSiP

 

Muzyka-  Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej   Autorzy: Monika Gromek,  Grażyna Kilbach,   Wyd. Nowa Era 

 

Plastyka – program nauczania ogólnego plastyki w  klasach  IV- VI szkoły podstawowej

„Do dzieła ! ”  Autorzy :  Jadwiga Lukas,  Krystyna Onak,  Wyd. Nowa Era

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody w klasach IV – VI szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Autor :  Jolanta Golanko, wyd. Nowa Era

 

Technika   -  Program nauczania ogólnego z zajęc technicznych w kalsach IV – VI szkoły podstawowej  „Jak to działa ? „

Autorzy :  Lech Łabecki,  Marta Łabecka,  Wyd. Nowa Era,  

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla  II etapu edukacji                              szkoły  podstawowej  Autor : Magdalena Witkowska,

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego w klasach  IV-VI szkoły podstawowej Autorzy :  M. Bogucka,  D. Łoś.  Wyd. Pearson Longman

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap edukacyjny  Autor :  Ilona Wochnik-Kukawska   Wyd. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia      Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej

„Poznaję  Boga i w Niego wierzę” Autor:  red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo  Św. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka –  Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI szkoły podstawowej „Komputerowe opowieści” Autorzy :  Marek Gulgowski,  Jarosław Lipski, wyd. Czarny Kruk 

 

 

Kl. V a

 

Język  polski  - „Język polski 4-6”  Program nauczania j. polskiego, wyd. Operon          

 

Historia   -  „Moja  historia 4-6”  program nauczania T. Maćkowski, wyd. Rożak

 

Matematyka  - „Matematyka z plusem”  wyd. Gdańskie  Wydawnictwo Oświatowe

 

Muzyka-  „Moja muzyka” 

 

Plastyka – program nauczania plastyki klasa IV 

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody „Przyrodo , witaj !”  w  kl. IV – VI  szkoły podstawowej, wyd. WSiP

 

Technika   -  „Pieszo i rowerem. Wychowanie komunikacyjne z techniką” Program nauczania  

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla   kl. IV – VI

szkoły  podstawowej  A.Romanowska

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego klasy IV-VI szkoły podstawowej                           

 

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap edukacyjny  Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia             - Program  ogólnopolski „Wezwani przez Boga” Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI, Autor: red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo sw. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka – „Informatyka 2000” program nauczania z informatyki w kl. 4-6 szkoły  podstawowej  wyd. Czarny Kruk 

 

 

Kl. V b

 

Język  polski  - „Język polski 4-6”  Program nauczania j. polskiego, wyd. Operon          

 

Historia   -  „Moja  historia 4-6”  program nauczania T. Maćkowski     wyd. Rożak

 

Matematyka  - „Matematyka z plusem”   wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Muzyka -  „Moja muzyka” 

 

Plastyka – program nauczania plastyki klasa IV

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody „Przyrodo , witaj !”  w  kl. IV – VI  szkoły podstawowej    wyd. WSiP

 

Technika   -  „Pieszo i rowerem. Wychowanie komunikacyjne z techniką” Program nauczania  

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla   kl. IV – VI

szkoły  podstawowej  A. Romanowska 

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap                                                  edukacyjny   Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia             - Program  ogólnopolski „Wezwani przez Boga” Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI ,Autor: red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo sw. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka – „Informatyka 2000” program nauczania z informatyki w kl. 4-6 szkoły             podstawowej  wyd. Czarny Kruk  

 

 

Kl. V c

 

Język  polski  - „Język polski 4-6”  Program nauczania j. polskiego, wyd. Operon          

 

Historia   -  „Moja  historia 4-6”  program nauczania T. Maćkowski, wyd. Rożak

 

Matematyka  - „Matematyka z plusem”  wyd. Gdańskie  Wydawnictwo Oświatowe

 

Muzyka-  „Moja muzyka” 

 

Plastyka – program nauczania plastyki klasa IV

 

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody „Przyrodo , witaj !”  w  kl. IV – VI  szkoły podstawowej ,   Wyd. WSiP

 

 

Technika   -  „Pieszo i rowerem. Wychowanie komunikacyjne z techniką” Program nauczania  

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla   kl. IV – VI

szkoły  podstawowej  A. Romanowska 

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego klasy IV-VI szkoły podstawowej                           

 

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap edukacyjny, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia             - Program  ogólnopolski „Wezwani przez Boga” Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI, Autor: red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo sw. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka – „Informatyka 2000” program nauczania z informatyki w kl. 4-6 szkoły    podstawowej  wyd. Czarny Kruk  

 

 

Kl VI a

 

Język  polski  - „Język polski 4-6”  Program nauczania j. polskiego

                           wyd. Operon          

 

Historia   -  „Moja  historia 4-6”  program nauczania T. Maćkowski         wyd. Rożak

 

Matematyka  - „Matematyka z plusem”  wyd. Gdańskie                                     Wydawnictwo Oświatowe

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody „Przyrodo , witaj !”  w  kl. IV – VI  szkoły podstawowej    wyd. WSiP

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla   kl. IV – VI

                                  szkoły  podstawowej  A. Romanowska 

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap                                                    edukacyjny    Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia             - Program  ogólnopolski „Wezwani przez Boga” Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI, Autot: red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo sw. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka – „Informatyka 2000” program nauczania z informatyki w kl. 4-6 szkoły      podstawowej  wyd. Czarny Kruk  

 

WDŻ             –  Program nauczania dla kl.V-VI szkoły podstawowej – T.Król, K.Maśnik  G.Węglarczyk

 

Kl VI b

 

Język  polski  - „Język polski 4-6”  Program nauczania j. polskiego, wyd. Operon          

 

Historia   -  „Moja  historia 4-6”  program nauczania T. Maćkowski, wyd. Rożak

 

Matematyka  - „Matematyka z plusem”  wyd. Gdańskie  Wydawnictwo Oświatowe

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody „Przyrodo , witaj !”  w  kl. IV – VI  szkoły podstawowej    wyd. WSiP

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla   kl. IV – VI

szkoły  podstawowej  A. Romanowska 

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap                                                    edukacyjny   Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia             - Program  ogólnopolski „Wezwani przez Boga” Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI, Autor: red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo sw. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka – „Informatyka 2000” program nauczania z informatyki w kl. 4-6 szkoły  podstawowej  wyd. Czarny Kruk  

 

WDŻ             –  Program nauczania dla kl.V-VI szkoły podstawowej – T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk

 

 

Kl VI c

 

Język  polski  - „Język polski 4-6”  Program nauczania j. polskiego, wyd. Operon          

 

Historia   -  „Moja  historia 4-6”  program nauczania T. Maćkowski, wyd. Rożak

 

Matematyka  - „Matematyka z plusem” wyd. Gdańskie  Wydawnictwo Oświatowe

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody „Przyrodo , witaj !”  w  kl. IV – VI  szkoły podstawowej ,  Wyd. WSiP

 

 

 

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla   kl. IV – VI

szkoły  podstawowej  A. Romanowska 

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap                                                    edukacyjny   Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia             - Program  ogólnopolski „Wezwani przez Boga” Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI, Autot: red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo sw. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka – „Informatyka 2000” program nauczania z informatyki w kl. 4-6 szkoły         podstawowej  wyd. Czarny Kruk  

 

WDŻ             –  Program nauczania dla kl. V-VI szkoły podstawowej – T. Król,  K. Maśnik, G.Węglarczyk

 

 

Kl VI d

 

Język  polski  - „Język polski 4-6”  Program nauczania j. polskiego, wyd. Operon          

 

Historia   -  „Moja  historia 4-6”  program nauczania T. Maćkowski, wyd. Rożak

 

Matematyka  - „Matematyka z plusem”  wyd. Gdańskie  Wydawnictwo Oświatowe       

 

Przyroda -  Program  nauczania  przyrody „Przyrodo , witaj !”  w  kl. IV – VI  szkoły podstawowej    wyd. WSiP

 

Wychowanie  fizyczne  - Program  wychowania  fizycznego  dla   kl. IV – VI

szkoły  podstawowej  A. Romanowska 

 

Język  angielski  -  Program  nauczania  j. angielskiego klasy IV-VI szkoły podstawowej 

 

 

Język mniejszości narodowej -  Program  nauczania  języka  niemieckiego II etap edukacyjny   Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. 

 

Religia             - Program  ogólnopolski „Wezwani przez Boga” Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI, Autot: red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo sw. Wojciecha, Poznań

 

Informatyka – „Informatyka 2000” program nauczania z informatyki w kl. 4-6 szkoły         podstawowej  wyd. Czarny Kruk  

 

WDŻ             –  Program nauczania dla kl.V-VI szkoły podstawowej – T.Król, K.Maśnik, G.Węglarczyk